Activiteiten Team.

Tot 2014 heeft het Activiteiten Team verschillende uitjes georganiseerd voor de bewoners van de Kamp.
Door de bezuinigingen is de financiële steun van de Gemeente Lelystad voor deze uitjes helaas stopgezet.

De afgelopen jaren hebben we ons hierdoor moeten geconcentreerd op activiteiten in de buurt.
De activiteiten die we nu nog organiseren zijn onder anderen:
– Landelijke Buitenspeeldag
– Boswijkdag (8 september 2018)
– Schoonmaakdag (12 september 2018)
– Bingoavonden (elke 2e zaterdagavond in oktober t/m maart)
– Zomervakantie activiteiten (zie evenementen overzicht)
Verder organiseren we meerdere ZwerfAfvalPakker middagen in samenwerking met de wijkraad Boswijk

Naast de diversen activiteiten hebben we ook nauw contact (gehad) met de Gemeente over:
– groot onderhoud Kamp Zuid
– vervanging gasleidingen
– bezuiniging speelplaatsen
– groot onderhoud Kamp Noord (op dit moment 2018 in de voorbereiding)

Draagt u ons een warm hart toe, wordt dan donateur van het Belangen Comité Kamp.
Hiermee hopen wij in de toekomst nog meer activiteiten in de buurt voor u te kunnen organiseren.

Door hier te klikken lees u hoe.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery