Wijkpreventie Team.

Het Wijkpreventie Team bestaat uit betrokken buurtbewoners en loopt wekelijks door de buurt.
Hierbij let men op situaties die van invloed zijn op de veiligheid en het woongenot.
Zoals slecht verlichte stegen, gaten in fiets- en voetpaden en defecte straatverlichting.
Ook zwerfvuil, openbaar groen, hangjongeren en hinderlijk geparkeerde voertuigen hebben de aandacht.

Bijzonderheden worden gemeld aan de instanties die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bewoners worden
ook aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De voortgang van de meldingen worden bewaakt en zo nodig herhaald.
Het doel hiervan is om het leefplezier van alle bewoners zo groot mogelijk te maken en om overlast te voorkomen.

Aangezien wij niet elke dag door de wijk lopen doen wij ook een beroep op uw.
Mocht u iets opvallen of heeft u een opmerking over een veiligheidsaspect in uw straat?
Dan kunt u dit aan ons melden eventueel anoniem (deze worden vertrouwelijk behandeld).
Hierna gaat het Wijkpreventie Team gericht kijken.

U kunt zich ook aanmelden in de WhatsApp Alert groep Kamp. Deze groep(en) bestaan uit bewoners die alert zijn
in en om hun huis. Bij ad hoc gebeurtenissen worden de overige buren geïnformeerd over de situatie en welke actie er
is ondernomen. Meldt u aan door hier te klikken.

U kunt uw (anonieme) melding kwijt door hier te klikken.

Heeft u een positieve instelling en de wens om ook iets bij te dragen aan de leefomgeving in uw wijk.
Meld u aan via Contact.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery